Rómsky magazín

V spolupráci so Združením Jekhetane - Spolu o.z., vydavateľom mesačníka Romano nevo ľil  od roku 2017 spolupracujeme na príprave Rómskeho magazínu RTVS. Pre tento televízny národnostný formát sme doposiaľ bezplatne postprodukčne pripravili tieto krátkometrážne dokumentárne filmy a publicistické príspevky:

25. Megazín

16.09.2021

Prečo sa IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v lete 2020 rozhodli vytvoriť online informačno-komunikačný projekt MEGAZÍN, ktorý formou pravidelného internetového vysielania v týždennej periodicite osloví rómsku mládež vo veku 11 - 17 rokov predovšetkým z marginalizovaných...

Na Slovensku v termíne prebieha v roku 2021 historicky prvé elektronické sčítanie obyvateľov. Prvé sčítanie v histórii samostatného Slovenska sa realizovalo v roku 2001, a to Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Tento veľmi náročný byrokratický proces sa v dobe elektronizácie posunul do online sveta. Ďalšou novinkou je možnosť prihlásiť sa až...

Aké to je byť Rómom na Slovensku? Prečo je dôležité, aby sa Rómovia pri sčítaní obyvateľov prihlásili k rómskej národnosti? Môže byť človek Róm a zároveň aj Slovák, alebo Maďar? Odpovede na tieto a ďalšie otázky hľadali v rámci online diskusie EDUMA n.o. k Sčítaniu obyvateľov 2021 Janette Maziniová Motlová (lektorka a autorka knihy Cigánka, v...

...pomáhajú budovať rómsku identitu u rómskych detí vychovavaných v nerómskom prostredí. Mimo biologickej rodiny je vychovávaných cca 14-tisíc detí. Až 60% z nich sú rómske deti, ktoré žijú v náhradnej nerómskej rodine, alebo v detskom domove s nerómskym personálom. V nerómskom prostredí sa stretávajú s nepochopením a potláčaním rómskej identity....