Vydavateľstvo

V roku 2021 si pripomímane 100. výročie narodenia prvej rómskej spisovateľky na Slovensku, neúnavnej rómskej aktivistky Eleny Lackovej, ktorá stála pri štarte etno-emancipačného procesu slovenských Rómov a Rómiek nielen na poli kultúry.

Inšpirovaní dielom a aktivitami tejto veľkej ženy rómskeho panteónu sme sa v občianskom združení Zdieľanie o.z., spolu s Vydavateľstvom Elist, v roku 2018 rozhodli systematicky prezentovať a popularizovať tvorbu rómskych prozaičiek, lebo ako život a tvorba Eleny Lackovej dokázali, je to ideálna nenásilná cesta ako môže väčšinová spoločnosť spoznávať Rómov, pochopiť ich život, kultúru, hodnotový systém a problémy, s ktorými sú konfrontovaní. Silné a inšpiratíve príbehy slovenských Rómov a Rómiek napokon pozitívne motivujú a menia aj vedomie rómskych komunít, žijúcich na Slovensku.

Veľmi si vážime, že práve súčasná štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR Zuzana Kumanová bola v roku 2018 na Medzinárodnom knižnom veľtrhu Bratislava 2018 vzácnou hosťkou krstu nášho prvého vydavateľského počinu, krstu knihy poviedok Aniny Botošovej Čarovné príbehy a podporila tak vydávanie literárnej tvorby rómskych prozaičiek. 

Deväť poviedok z knihy Čarovné príbehy otvára pomyselné vrátka do nepoznaného sveta rómskeho národa. Hlavnou témou Čarovných príbehov sú rôzne podoby spolužitia Rómov a Nerómov a presvedčenie, že nie je dôležité, kto sa kým narodil, ale aké ľudské hodnoty uznáva.
Inšpiráciou k napísaniu poviedok mi boli spomienky a príbehy starej mamy Magdalény...

Ďatelinka je pokračovaním unikátneho autobiografického románového debutu Dievčatko z kláštora. Trojlístok ďatelinky symbolizuje Boha, ľudskú dušu a okolitý svet, v ktorom človek musí žiť. Štvrtý lístok je vraj lístkom šťastia a harmónie, vyváženia všetkých zložiek a okolností života. Ďatelinka je aj názov školy, v ktorej po strastiplnej ceste...