Spolupráce

ROMALE

13.06.2021

Projekt ROMALE získal Čestné uznanie v Prierezovej kategórii - Občianska žurnalistika: Najlepší podcast, online projekt, blog v 17. ročíku najprestížnejšej novinárskej súťaže na Slovensku Novinárska cena 2020.

Pre neziskovú organizáciu EDUMA, n.o. realizujeme audiovizuálnu podporu programu Vnímavá komunita.

Rodovo stereotypná kultúra je v našich podmienkach ešte stále "na koni", silne sýtená kresťanskou tradíciou. Rodovo stereotypná kultúra vedie k výraznému znevýhodňovaniu žien vo všetkých oblastiach života - vo vzdelávaní, pracovne, ekonomicky, v rodine aj v intímnom živote, alebo k znevýhodňovaniu a zosmiešňovaniu mužov v úlohach, ktoré sú...

Pre o.z. NepočujúceDieťa.sk sme v rokoch 2017-2019 zabezpečovali audiovizuálne spoty z činnosti a aktivít združenia, audiovizuálne rozhovory a inú audiovizuálnu mediálnu podporu.

Storytelling

28.03.2021

"Čo je to STORYTELLING a ako ho využívame v bežnom živote?" - dali si otázku v Iuventa - slovenský inštitút mládeže. Odpovede nájdete v nasledujúcich videách.