Filmy

Dokumentárny film A la Zdenka 2., z rovnomenného cyklu dokumentárnych filmov, predstavuje divákom výnimočne charizmatickú osobnosť rómskej spisovateľky, poetky a skvelej kuchárky Zdenky Mahajovej. Spoznávame jej poéziu aj život naplnený činorodosťou a mnohými stretnutiami. Jej očami okúsime nielen súčasnú rómsku kulinárnu kultúru a jej hlbokú...

autorský časozberný dokumentárny film o talentovaných bratoch Danišovcoch zo Serede.

publicistiký dokumentárny film o Rómskom literárnom klube a jeho spisovateľoch

V spolupráci s o.z. Inklúzia sme pripravili dokumentárny film Radničkine trhy 2017. Film hovorí o snahách zdravotne a mentálne hendikekovaných ľudí o plnohodnotný život a má pomôcť otvoriť diskusiu na túto tému s cieľom hľadania všeobecne prospešných sociálnych riešení.

Dokumentárny film Rómske Vianoce - Karačoňa z cyklu A la Zdenka predstavuje divákom výnimočne charizmatickú osobnosť rómskej spisovateľky, poetky a skvelej kuchárky Zdenky Mahajovej. Spoznávame jej poéziu, aj predvianočný život naplnený činorodosťou a mnohými stretnutiami. Jej očami okúsime nielen rómske tradície, zvyky a typickú rómsku kulinárnu...