Vnímaná komunita

28.03.2021

Pre neziskovú organizáciu EDUMA, n.o. realizujeme audiovizuálnu podporu programu Vnímavá komunita.

Vnímavá komunita je otvorená žiakom, študentom, zamestnancom a ľuďom s prekážkami v našej spoločnosti.

 Staňte sa súčasťou Vnímavej komunity, ktorá formuje postoje, rozvíja kritické myslenie a podporuje spoločenskú zodpovednosť.