ROMALE

13.06.2021

Projekt ROMALE 
získal Čestné uznanie 
v Prierezovej kategórii - Občianska žurnalistika: 
Najlepší podcast, online projekt, blog 
v 17. ročíku najprestížnejšej novinárskej súťaže na Slovensku Novinárska cena 2020.

ROMALE

autorský projekt Art Society s.r.o. na kotrom sme mali tú česť spolupracovať - príprava rubriky Zoznámte sa

nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku

očami rómskych novinárov a aktivistov

Projekt vznikol s prioritným zámerom tvorby kvalitného obsahu pre elektronické médiá a internet. Chceme ukázať, že rómske internetové obsahy pripravované Rómami a Rómkami sa dajú robiť aj inak, lepšie, invenčnejšie, kultúrnejšie a hlavne profesionálnejše, ako sme toho na internete svedkami dnes. Cieľom projektu je otvoriť, uchopiť a dôkladne prediskutovať nadčasové aj aktuálne témy týkajúce sa života rómskych komunít na Slovensku.

Našou ambíciou je v mesačnej periodicite priniesť profesionálny televízny audiovizuálny formát talkshow s výhodou priamej diváckej internetovej interaktivity do webového priestoru a na sociálne siete, kde práve rómska komunita veľmi aktívne žije a komunikuje. Témy spracujeme aj v audio podobe ako podcasty a v textovej podobe ako články.

Našim cieľom je všetky tri druhy produktov projektu - spolu 27 mediálnych výstupov - 9 talkshow, 9 podcastov a 9 článkov, poskytnúť na bezplatné zdieľanie všetkým druhom médií, predovšetkým však väčšinovým médiam. Našim zámerom je, aby sa o rómskych témach hovorilo v celej spoločnosti.

Nezanedbateľnou je pre nás totiž prezentácia kvalitnej rómskej publicistiky a jej tém nielen smerom k rómskej komunite, ale aj k majoritnej spoločnosti a kreovanie silných rómskych novinárskych osobností, schopných rómsku komunitu dôstojne reprezentovať vo väčšinových médiach.

Internet prináša pre masmédiá nové možnosti, ale aj výzvy. Spojenie textu, zvuku, audiovízie a interaktivity internetu prináša trend spájania všetkých predchádzajúcich typov tzv. klasických médií - tlače, rozhlasu a televízie na webe. Sme presvedčení, že tieto jedinečné a efektívne nové internetové formáty dokážu nadčasové aj aktuálne témy zo života rómskych komunít na Slovensku otvoriť oveľa plastickejšie a efektívnejšie, ako tomu bolo doposiaľ.

Viac o projekte na samostatnej stránke projektu ROMALE - tu.