Eva Plešková Gašparová: Teraz a tu / Akanik the adaj (2022)

20.11.2022

Výber obsahuje poéziu, prózu a dramatickú tvorbu z rozsiahleho diela rómskej poetky, prozaičky a dramatičky Evy Pleškovej Gašparovej z Banskej Bystrice. 

V knihe nájdete aj básne zhudobnené a znotované manželom autorky, známym rómskym hudobníkom Cyrilom Pleškom. 

 Súčasťou knihy je aj desať ilustrácií z dielne najmladšej generácie Pleškovcov - od vnuka spisovateľky, Tibora Didiáša. 

V knihe nájdete všetky texty v slovenskom aj v rómskom jazyku, v severnom centrálnom dialekte. Cieľom autorky je zachytenie jazykového kultúrneho dedičstva rómskych predkov žijúcich v regióne severného Slovenska. 

Knihu bezplatne distribujeme do škôl s prevahou rómskych žiakov, do komunitných centier a neziskovému sektoru. 

Elektronickú verziu knihy doplnenú o dramatické texty autorky si môžete bezplatne stiahnuť na webe www.elist.sk tu.