22. Aké je to byť Rómom na Slovensku?

21.01.2021

Aké to je byť Rómom na Slovensku? Prečo je dôležité, aby sa Rómovia pri sčítaní obyvateľov prihlásili k rómskej národnosti? Môže byť človek Róm a zároveň aj Slovák, alebo Maďar? Odpovede na tieto a ďalšie otázky hľadali v rámci online diskusie EDUMA n.o. k Sčítaniu obyvateľov 2021 Janette Maziniová Motlová (lektorka a autorka knihy Cigánka, v súčasnosti riaditeľka VÚDPaP) a TERI ČIKOŠ (herečka, hudobníčka a moderátorka). Diskusiou divákov previedla moderátorka Darina Mikolášová, ktorú môžete poznať z Rádia Regina alebo z podcastu Nahlas o deťoch. Toto dámske trio naživo diskutovalo v priestoroch Design factory a diskusia bola online streamovaná na ich profile na Facebook-u. Diskusia  rozvíjala tému rómskej identity. 

Aj vy chcete  lepšie rozumieť, ako sa cítia Rómovia na Slovensku a podporiť tých, ktorí sa cítia byť súčasťou viacerých národností, aby sa hlásili k svojej identite počas Sčítania obyvateľov 2021? Sledujte náš magazín.