19. Dobrovoľní rómski poradcovia

26.03.2020

...pomáhajú budovať rómsku identitu u rómskych detí vychovavaných v nerómskom prostredí. Mimo biologickej rodiny je vychovávaných cca 14-tisíc detí. Až 60% z nich sú rómske deti, ktoré žijú v náhradnej nerómskej rodine, alebo v detskom domove s nerómskym personálom. V nerómskom prostredí sa stretávajú s nepochopením a potláčaním rómskej identity. Na druhej strane Nerómovia nevedia čeliť predsudkom, stereotypom a diskriminácii, ktorej sú tieto deti vystavené pre svoju etnicitu. Výsledkom je dieťa, ktoré prežíva krízu identity - vyzerá ako rómske, ale jeho pohľad na seba je ovplyvnený negatívnym väčšinovým postojom k Rómom. Zapiera svoj pôvod, nepovažuje sa za hodnotného člena spoločnosti a obviňuje Rómov za intoleranciu, ktorú prežíva.Do tejto situácie prichádza projekt n.o. Od emócií k poznaniu - EDUMA. Dobrovoľní rómski poradcovia z rôznych regiónov Slovenska zvládli podobné prekážky a prijali svoje Rómstvo. Pomáhajú a odovzdávajú svoje skúsenosti rómskym deťom žijúcim v nerómskom prostredí, učia ich nerómskych rodičov porozumieť kultúrnym a etnickým odlišnostiam detí a k nájdeniu ich identity. Pre deti sú mnohokrát jedinými Rómami, ktorých osobne poznajú. Sú pre nich vzorom a motiváciou... Magazín si môžete pozrieť tu.