23. Nikola Mitrášová a Michelle Kubištová - portréty

04.02.2021

V poslednom období sa intenzívnejšie venujeme variáciám rómskej identity a podporujeme Rómov, aby sa hlásili ku svojej národnosti pri sčítaní obyvateľov, ktoré začína už 15.2.2021.Ak sa chcete dozvedieť viac o prežívaní svojej identity očami dvoch mladých Rómiek, Michelle Kubištová a Nikolka Mitrášová prezradia viac v Rómskom magazíne na Dvojke: