25. Megazín

16.09.2021

Prečo sa IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie v lete 2020 rozhodli vytvoriť online informačno-komunikačný projekt MEGAZÍN, ktorý formou pravidelného internetového vysielania v týždennej periodicite osloví rómsku mládež vo veku 11 - 17 rokov predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít?

Hlavnou úlohou internetového magazínu MEGAZÍN je podľa autorky námetu projektu Janette Motlovej a producenta projektu za IUVENTA Slovenský inštitút mládeže Petra Kupca, riaditeľa Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+ (Európsky zbor solidarity), prinášať v pravidelne sa opakujúcich rubrikách kaleidoskop zaujímavých rozhovorov, motivačných príbehov, hudby, informácií, psychologickú podporu a edukačné formáty venované životu mladých z rómskych komunít.

Do konca roka 2020 bola natočená bezmála stovka videí, ktoré IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže od začiatku roku 2021 až doposiaľ postupne premiéruje na svojej FB stránke, kde si projekt našiel bohaté divácke zázemie. Jednotlivé videá však možno nájsť aj na You-Tube kanáli IUVENTA a na našej stránke.

Rok 2021 sa tak stal rokom, kedy rómska mládež dostala vďaka IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže svoj kvalitný informačno-komunikačný kanál.

Viac v archíve RTVS tu: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/15332/289288#313