Rómsky magazín

V spolupráci so Združením Jekhetane - Spolu o.z., vydavateľom mesačníka Romano nevo ľil  od roku 2017 spolupracujeme na príprave Rómskeho magazínu RTVS. Pre tento televízny národnostný formát sme doposiaľ bezplatne postprodukčne pripravili tieto krátkometrážne dokumentárne filmy a publicistické príspevky:

Vo štvrtok 30. mája RTVS odvysielala ďalšie vydanie rómskeho magazínu Sam khere. O čom bol? Občianske združenie eduRoma pod vedením Vlada Rafaela nás pozvalo do Bratislavy na diskusiu Rómovia 30 rokov po revolúcii. O tom, čo Nežná revolúcia znamenala pre rómske komunity, čo Rómom priniesol nasledujúci vývoj v spoločnosti, o súčasnom živote Rómov aj...

10. Klenovec

04.04.2019

Dňa 4. apríla 2019 sme priniesli v Rómskom magazíne Sam khere na Dvojke reportáže z obce Klenovec v okrese Rimavská Sobota. Práve tu vznikol prvý rómsky folklórny súbor v Českoslovenku Upre Roma. A navšívili sme aj tamojšiu špeciálnu školu. Pozrite si v archíve RTVS tu.

Počet detí vychovávaných mimo svojich biologických rodín v posledných rokoch rastie a väčšinu z nich tvoria rómske deti. Žijú zväčša v náhradných nerómskych rodinách: adoptívnych, alebo profesionálnych. Ako spolu so svojimi náhradnými rodičmi hľadajú a nachádzajú svoju rómsku identitu a ako im v tom pomáhajú mladí rómski lídri sa dozviete v Rómskom...

Husľový virtuóz Ján Berky Mrenica starší sa narodil a zomrel v podpolianskej obci Očová. Nedávno nebohému Majstrovi na hlavnom námestí v Očovej jeho rodáci odhalili pamätník. Navrhol a vytvoril ho zvolenský umelecký kováč Ján Gubčo.

Na Dvojke RTVS - Rómsky magazín 15.11.2018 išiel náš dokumentárny film o mladom Rómovi, ktorý reprezentoval Slovensko na pôde OSN.Daniel je stredoškolák, štipendista Divých makov, aktívny dobrovoľník v oblasti zážitkového vzdelávania v neziskovej organizácii Od emocií k poznaniu - Eduma a v OSN vystupoval ako ambasádor mladých pre národné priority...

netradičný filmový portrét jedinečného vedecko-vzdelávacieho univerzitného pracoviska a jeho osobností - vzácne myšlienky Jurina Rusnáková o ústave, chudobe, sociálnej práci a poradenstve v rómskych komunitách, Ivan Rac o rodovej rovnosti a o problematike násilia páchanom na ženách v segregovaných rómskych komunitách a Milan Samko o rómskom jazyku....

Ako zázračné deti podobné Mozartovi, nadchýňali svojou virtulozitou medzinárodné publikum už v čase, keď ešte nevedeli čítať a písať. Huslista a klavírista. Silný príbeh detských klavírnych géniov na prahu dospelosti je časozberným zamyslením o neľahkých životoch umelcov a o tom, kým sme a ako nás formuje umenie. Časozbery realizujeme od roku 2008...

Koučka, mentorka, spisovateľka, blogerka, žena známa zo Silnej zostavy RTVS, zakladateľka neziskovky Eduma - Od emócií k poznaniu, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Autorka evitovky Cigánka - prvej pravdivej knižky o tom, aké to je byť na Slovensku Cigánom. To je Janette Maziniová Motlová. Film spracúva jej...