5. Ústav romologických štúdií FSVaZ UKF v Nitre

28.06.2018

netradičný filmový portrét jedinečného vedecko-vzdelávacieho univerzitného pracoviska a jeho osobností - vzácne myšlienky Jurina Rusnáková o ústave, chudobe, sociálnej práci a poradenstve v rómskych komunitách, Ivan Rac o rodovej rovnosti a o problematike násilia páchanom na ženách v segregovaných rómskych komunitách a Milan Samko o rómskom jazyku. Tento netradičný portrét si môžete pozrieť tu.